Yêu cả 2 đứa

Vừa đút cơm cho Bống ăn, mẹ vừa hỏi chuyện:
– Con yêu mẹ không?
Bống vui vẻ trả lời:
– Có ạ, nhiều ơi là nhiều!
– Thế con có yêu bố không?
– Có ạ, cũng nhiều luôn
Lặng yên một hồi, con phán luôn:
– Con yêu cả hai đứa!!!

Chia sẻ của bạn