Vâng lời cô giáo, ị lên toàn thế giới. :)

Cô giáo mầm non

1 cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:

– Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói “a” thì cả lớp sẽ nói “cái ca” nhé!

Hôm sau, đúng như kế hoạc, cô giáo nói “a”

Cả lớp: Cái ca

Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã

Cô giáo kêu: U

Cả lớp: cái cu

Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im

Cả lớp: cái chim

Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi

Cả lớp: cái……

Cô giáo: ặc

Cả lớp: cái….

 

Ị lên toàn thế giới.

Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo:

– Vova, em đi đâu vậy?

– Thưa cô em đi vệ sinh.

– Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!!

– Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi được ị lên toàn thế giới không?

Chia sẻ của bạn