Tuần khuyến mãi cho ngoại tình

Rate this post

Một linh mục đang sắp được đưa đi cấp cứu. Không muốn bỏ buổi lễ xưng tội, ông gọi một người bạn giáo sĩ đến và nhờ thay thế ông làm công việc này.

Giáo sĩ nói ông ta không biết nói gì nhưng vị linh mục bảo ông sẽ nán lại thêm một chút để chỉ cho ông ta. Buổi lễ xưng tội bắt đầu. Một phụ nữ bước vào và nói:

– Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con.

Linh mục hỏi:

– Con đã phạm tội gì?

Người phụ nữ đáp:

– Con đã ngoại tình ạ.

– Bao nhiêu lần?

– Dạ, ba lần.

– Vậy con hãy đọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô la vào thùng và đừng có tái phạm nữa.

Vài phút sau, một người đàn ông tiến vào phòng xưng tội. Ông ta nói:

– Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con.

– Con đã làm gì?

– Con đã ngoại tình.

– Bao nhiêu lần?

– Ba lần ạ.

– Đọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô la vào thùng và đừng có tái phạm nữa.

Lúc này, giáo sĩ nói rằng ông ta đã biết phải làm gì và linh mục rời khỏi phòng. Vài phút sau, một phụ nữ khác tiến vào và nói:

– Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con.

– Con đã làm gì?

– Con đã ngoại tình, thưa cha.

– Bao nhiêu lần?

– Dạ, một.

– Vậy hãy cứ thêm hai lần nữa. Tuần này là tuần lễ đặc biệt, 5 đô la cho 3 lần.

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm đặc sắc

Chia sẻ của bạn