Rate this post Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn: – Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu bia và phải cai cả cái khoản đàn bà nữa. Bệnh nhân hoảng…

Rate this post Mả cha các đồng chí…   Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: – Mả cha các đồng chí… Hội…