Một anh chàng đến gặp bác sĩ và được hỏi: “Vậy là anh lo lắng đến nỗi rụng hết cả tóc à?”. – Không, tóc là do tôi tự cạo. – Anh bao nhiêu tuổi? – Thưa, tôi 30. –…

Một nhà kinh doanh cỡ bự chẳng may chết trong một tai nạn ôtô. Ông ta đến cửa thiên đàng và gặp Thánh Pierre ở đó: – Thánh Pierre nói: Để ta cho ngươi xem cái này. ngươi sẽ chọn…