Truyện cười cực ngắn: chưa biết!

Hai người bạn nọ rủ nhau đi leo núi, đang leo thì một người  trượt chân rơi xuống, người kia ngoái lại hét to:

-Có làm sao không.g.g.gg.g.g.g.?

-Chưa biết, tao đang rơii..i.i.i.i.i..i.i.i.i

Chia sẻ của bạn