thơ con cóc chuyện thi cử

Vừa nhận giấy báo điểm thi

Chục năm đèn sách “vứt đi” cả rồi

Con không thi đỗ, mẹ ơi

Đã “trượt chổng vó lên trời” còn đâu

Trong lòng cũng thấy buồn rầu

Hình như bố mẹ còn “đau” hơn mình

Kỳ vọng của cả gia đình

Thế là đã vỡ tan tành, buồn thay

Bố cười nhưng mắt cay cay

Khuyên con “Trượt keo này, không sao

Đời còn nhiều lối bước vào

Có chí thì lối đi nào cũng xanh

Mẹ thì nước mắt vòng quanh

Ước mong con đỗ, học hành “làm quan”

Bây giờ con tạm dở dang

Thương con, mẹ xót, ruột gan rối bời

Con cũng ít hẳn nụ cười

Khi thấy mình chẳng “bằng người anh em”

Nhưng thôi, mình phải cố lên

Buồn đau cũng chẳng “ra tiền” được đâu

Phải “hoạch định” cho mai sau

Mai sau phải bắt đầu từ hôm nay

Bạn bè đi học Đông Tây

Thì nay mình học cấy cày, kinh doanh

Rồi sẽ bằng chị bằng anh

Đâu chỉ “đại học” mới sinh anh tài

Thì dù không đỗ lần này

vẫn còn cơ hội có ngày vinh quang.

Chia sẻ của bạn