Thơ chế về cuộc sống thiếu tiền của sinh viên

Ngày mai sinh nhật của nàng

Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?

Tiền đâu mua nổi đóa hồng

Không tặng – nàng sẽ buồn lòng lắm thay!

Phải chi nàng thấu, nàng hay

Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo

Hy vọng một viên kẹo to

Tặng nàng vui vẻ ra trò nhận ngay

Kẻo không tình đầu xa bay

Cũng vì nỗi khổ anh đây “hổng” tiền.

Xem thêm:

Tuyển chọn những bài thơ hài hước nhất về tình yêu

Thơ chế kiếp độc thân hài hước

Thơ con cóc chuyện thi cử

Chia sẻ của bạn