Tam quốc chí hài tập 6 : 1+1=???

Lại nói về Chu Du…

Lưu Bị vốn yêu người tài nên mở cuộc thi tuyển chọn quân sư mưu đồ việc lớn. Nghe thông báo tuyển người, 2 dũng sĩ diệt gia đình là Chu Du và Khổng Minh rủ nhau tới phỏng vấn…

Chu Du : may quá, tao tưởng phải đặt nốt con ngựa của ông già tao để trả nợ rồi… tao với mày cố gắng thi đỗ để có thằng nuôi báo cô anh em mình… Bọn mình mặt mũi sáng sủa cộng tài hươu vượn vô đối thì ai chả thèm…

Khổng Minh vênh váo : tao ko những sáng sủa mà tối cũng sủa cơ đấy!

Với IQ trên dưới 20 thì bài thi dù có khó cỡ nào thì Chu Du và Khổng Minh cũng đều nộp giấy trắng…

Truyện hài tam quốc

Sau khi chấm bài, LB phán : Khổng Minh đỗ, ban cho chức Khí tượng thủy văn công công…còn Chu Du thì chim cút…Chu Du cay cú gào lên :

– Móa, tao có Ngu kém gì nó đâu mà sao mày đuổi tao?

LB : Hai thằng ngu như nhau nhưng mày chép bài nó nên mày trượt

Chu Du : What??? tao và nó đều không làm được sao mày bảo tao chép bài nó…?

LB : Câu hỏi 1+1 = ??? thằng KM trả lời là “Tao không biết”

Chu Du : thì sao???

LB : còn mày trả lời là “Tao cũng thế” đó thằng Ngu

Xem thêm  truyện cười khác tại : www.truyencuoihaynhat.com

Chia sẻ của bạn