Tại sao??

Rate this post

Cô y tá:-Thưa Bác Sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim bệnh nhân, mạch anh ta lại đập mạnh?
Bác Sĩ:-Gài nút áo lại

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm hiện đại

Chia sẻ của bạn