Rate this post Có ông đó đi nhậu về bị vợ chửi. Tức quá mới nói: – Bà là vợ tui hay là mẹ tui mà chửi tui? Bà vợ đáp: – Tui không biết, thằng nào bú tui thằng…