Tác dụng của ruột thừa

Rate this post

Một bệnh nhân tới gặp bác sỉ chuyên gia phẩu thuật ruột thừa:

– Tại sao gọi là “ruột thừa” vậy bác sĩ?

– Đoạn ruột này chỉ là một mẫu thừa dính vào ruột, thức ăn không qua đó,
nó chẳng giúp ít gì cho tiêu hóa cả?

– Nếu vậy thiếu nó, người ta đâu có chết?

– Người ta không chết, nhưng tôi chết !

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm cười vỡ bụng

 

Chia sẻ của bạn