Sáng tác thơ

Nhân ngày nhà giáo việt Nam

 Em xin mạn phép được làm bài thơ

Để cho khỏi mất thời giờ

Thầy cô, các bạn khỏi chờ đợi lâu

Bài thơ xin phép bắt đầu…

Hình như em viết 6 câu mất rồi.

Bài này có 8 câu thôi.

Chốt luôn câu cuối:  hết rồi, thơ xong

Xem thêm :

Đề thi

Không để lộ hàng

Thơ con cóc chuyện thi cử

Chia sẻ của bạn