Rảnh

Trong một thiên hà nhỏ nọ có một tiểu hành tinh. Trong tiểu hành tinh lại có một hành tinh bé hơn và trong hành tinh bé hơn lại có một lục địa. Trong lục địa lại có một tiểu lục địa và trong tiểu lục địa này lại có một hòn đảo nhỏ. Trong hòn đảo nhỏ lại có một hòn đảo nhỏ hơn. Trên hòn đảo nhỏ hơn có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ có một cái tủ bé bé. Trong cái tủ có một ngăn nhỏ và trong ngăn có một cái hộp xinh xinh. Trong cái hộp nhỏ có một quyển sổ nhỏ. Trong quyển sổ cũng có một dòng chữ nho nhỏ: “Bạn rảnh he, ngồi đọc cái tin vớ vẩn này!?”

 Xem thêm : truyện cười thơ thẩn tại đây.

Chia sẻ của bạn