Nóng chết

Rate this post

Nhìn chồng sếp đồ chuẩn bị đi ” Hội thảo du lịch” ở Sầm Sơn, vợ hỏi:   – Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại?   – Đeo nhẫn trời này ấy à! nóng chết.

Chia sẻ của bạn