Những câu nói miễn bình luận

“Mày nghe người ta nói gì không?

Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, …từ tao wánh mày phù mỏ!!!

“Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thì…từ từ để tao uống!

“Trăm năm bia đá cũng mò

Ngàn năm bia…rượuvẫn còn trơ trơ

“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ…tự làm đẹp cho mình

“Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà…vẫn không đẹp

“Không có thợ chụp ảnh xấu, chỉ có thợ không biết sài Photoshop
“Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu”

Chia sẻ của bạn