Nhật Ký oshin thời @.

Nhật ký oshin thời @ Ngày… tháng… năm…

Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. “Nó” lại chửi chàng.

Ngày… tháng… năm… Nấu món chàng thích nhất. Thế mà “nó” giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai “nó” đi công tác, mình cho chàng ăn “phở”.

Ngày… tháng… năm… Đi đăng ký tạm trú. Mục “Quan hệ với chủ hộ”, mình điền: 3 lần/tuần.

Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?

 

Xem thêm: truyện cười hay nhất  2014 tại đây.

Chia sẻ của bạn