Người và chó – Ai hơn?

Rate this post

Nào, các bạn, hãy bỏ qua lòng tự trọng, và chạy thi với con chó.

Kết quả như sau:

Nếu bạn thắng: Bạn còn hơn cả chó

Nếu bạn thua: Bạn không bằng con chó

Nếu bạn chạy bằng nhau: Bạn không khác gì con chó

 

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm bậy nhất

Chia sẻ của bạn