Lời giáo huấn của mẹ

Lời giáo huấn của mẹ
2 (40%) 1 vote

– Nhưng bây giờ mẹ phải đi ngủ một giấc – Mẹ nói tiếp – Nếu bác láng giềng có qua chơi, con phải bảo với bác ấy là mẹ không có nhà nhé.

Chia sẻ của bạn