Loài gặm nhấm

Loài gặm nhấm


Vợ đang đọc báo quay sang chồng hỏi:

– Anh yêu, có phải loài gặp nhấm đặc biệt hôi hám và phàm ăn không?

– Đúng vậy đấy con chuột bé nhỏ của anh!

Chia sẻ của bạn