Khẩn cấp!

Rate this post

Điện thoại ở sở cảnh sát réo vang. Một giọng the thé vội vã:

– Allô, allô. Xin các ông đến ngay nhà ông Mike ở góc phố có việc gấp. Nhanh lên, có một con mèo lạ trong nhà.

Viên cảnh sát vẫn tỏ ra bình tĩnh:

– Xin hỏi ai ở đầu dây đấy?

– Con vẹt nhà ông Mike đây!

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm bậy bạ

 

Chia sẻ của bạn