Hai anh em đố vui

Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi:

– Con gà kêu như thế nào?

– Cục ta cục tác.

– Con chó kêu như thế nào?

– Gâu gâu.

– Thế con bò kêu như thế nào?

– “Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm… Chúng tôi là những con bò” – cậu em hát to.

Chia sẻ của bạn