Dứt Sữa

Có ông đó đi nhậu về bị vợ chửi. Tức quá mới nói:

– Bà là vợ tui hay là mẹ tui mà chửi tui?

Bà vợ đáp:

– Tui không biết, thằng nào bú tui thằng đó là con tui.

Thằng con nghe vậy liền lên tiếng:

– Dạ, mà thằng nào dứt sữa trước thằng đó làm anh đó nha!

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm đặc sắc

Chia sẻ của bạn