Động vật biết bay

Một hôm, Bi đi học về mặt buồn thiu.

Bố hỏi: “Bi, sao con lại buồn thế?”

– Con bị 0 điểm môn sinh vật.

– Sao lại bị 0?
– Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay.

– Ví dụ 1: con dơi.

– Giỏi lắm.

– Ví dụ 2: cô tiếp viên hàng không.

 

xem thêm truyện tiếu lâm vô va

Chia sẻ của bạn