Định nghĩa về vợ

tho-vo-che

 

Xem thêm :

Định nghĩa về chồng

Thế mới là phụ nữ

Đạo làm chồng

Chia sẻ của bạn