Địa Lý

Địa Lý
4.8 (95.71%) 28 votes

Địa Lý

Bố Thainhathoang đang dậy bé Heven học bài về Địa Lý. Bỗng Heven quay sang hỏi Thainhathoang:
-Bố ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần?

Thainhathoang ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên:

-Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của bố mẹ. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước Cuba nữa.

Chia sẻ của bạn