Dài hay ngắn

Một anh đến ghi tên đăng kí với cô tiếp viên . cô hỏi:

– Anh tên gì?

– Tôi tên Dương Ngọc Quý!

– Của anh dài hay ngắn?

– Ơ… dạ…thì cũng “bình thường” thôi cô ạ!

– Sao lại bình thường?

– Chứ cô muốn “nó” dài hay ngắn?

– Anh này lạ chưa tôi hỏi Quý “y” dài hay “i” ngắn mà!

 

có thể bạn quan tâm truyện tiếu lâm bậy

Chia sẻ của bạn