Cứu hộ

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật kí.

Ngày thứ nhất : Biển đẹp, tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai.

Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu khi mình từ chối.

Ngày thứ ba: mình đã cứu con tàu cùng 1,300 hành khách.

Chia sẻ của bạn