Còn muốn thế nào

Bệh nhân phàn nàn với bác sỹ:
-Tôi không thể nhìn thấy vật ở xa
-Ông nhìn xem, cái gì ở trên trời?
-Mặt trời
-Thế ông muốn nhìn xa cỡ nào nữa?

 

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm hiện đại

 

 

Chia sẻ của bạn