Coi chừng bể trứng

Một anh chàng lên xe buýt, thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên

Bà cụ ngồi kế bên bỗng hét to:

– Coi chừng bể trứng !!

Cậu thanh niên giật mình hỏi:

– Bao đựng trứng hả bà ?

Bà cụ:

– Không, đó là bảo vỏ sầu riêng….

 

xem thêm truyện tiếu lâm người lớn

Chia sẻ của bạn