Có đánh không ?!!!

Tướng hỏi:

– Có đánh không?

Các Bô lão đồng thanh:

– “Đánh!”

– Đánh! Nhất định phải đánh!!”

Đèn đuốc sáng rực, hết thảy nhãn thần đều lộ hung quang.
.

.

.

.

.

.

.

.
Tướng quân rút di động, bấm số,mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếngmột nói: Anh ơi! Ghi em con 72!!! :v

 

Xem thêm :

– Truyện cười hài nhất

Truyện cười danh nhân khác

Chia sẻ của bạn