Chuyện 3 con heo

Rate this post

Ba con heo, heo A tên là “Ai”, heo B tên là “Ở Đâu”, heo C tên là “Cái Gì”.

Một hôm, heo A và heo B đứng trước cửa, heo C thì ở trên gác. Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là nó chạy lại trước mặt heo A.

Sói:

– Mày là ai?

Heo A:

– Uh!!

Sói:

– Cái gì?

Heo A:

– Cái gì trên gác.

Sói: Tao hỏi mày tên gì?

Heo A:

– Tôi là ai!

Sói lại quay sang hỏi heo B

– Mày là ai?

Heo B:

– Tôi không phải là ai, nó là ai. – rồi chỉ sang heo A.

Sói:

– Mày quen nó?

Heo B:

– Uh.

Sói:

– Nó là ai?

Heo B:

– Đúng thế.

Sói:

– Cái gì?

Heo B:

– Cái gì trên gác.

Sói:

– Ở đâu?

Heo B:

– Ở đâu là tôi.

Sói:

– Ai?

Heo B:

– Nó là ai!

Sói hộc máu mà chết …

 

xem thêm truyện tiếu lâm đặc sắc

 

Chia sẻ của bạn