Chạy nước rút vào…bệnh viện

Rate this post

Một cựu vô địch môn chạy việt dã khoe với con cháu về thời vàng son oanh liệt của mình:
– Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 cây số để cho cái thằng xúc phạm người tình của ta một bợp tai.
– Rồi sau đó ông lại chạy “nước rút” về à?
– Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, ta đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.

Chia sẻ của bạn