Cha và con

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cân. Bực quá, ông chồng quát lên:
– Giờ tui là chồng bà hay con bà?
– Tui không cần biết, đứa nào bú dzú tui là con tui
Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)
– Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
— Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó………….
-Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tảo
– Con không cần biết, đứa nào ngưng bú trước đứa đó là anh !

Chồng: !!!!!!! (Tức tắt thở luôn)

Chia sẻ của bạn