Cáo và xe tăng

Rate this post

Cáo đang đi thì gặp xe tăng.
– Này cáo, mày đi đâu đấy? xe tăng hỏi.
– Tao đang đi săn mồi.
– Này cáo, tại sao mõm mày dài thế?
– Mõm tao dài để tao đánh hơi…
– Thế tại sao đuôi mày dài? xe tăng lại hỏi.
– Đuôi tao dài để tao xoá dấu vết…
Nghĩ một lúc xe tăng lại hỏi:
– Cáo, thế tại sao mày có bốn chân?
Cáo không chịu đơợc nữa bèn quát nhặng lên:
– Câm đi, Ông còn chưa thèm hỏi tại sao **** mày lại cắm trên trán đấy!

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm dân gian

Chia sẻ của bạn