Ba tàu lai

Ba Tàu Lai :

Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: – Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về ***(đồn)… zồi ló chuyển ngộ từ ***(đồn) nhỏ qua ***(đồn) lớn, tới cái ***(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, ***(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ ***(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông) luôn

Chia sẻ của bạn