Ăn gấp trước giờ hết hạn

Gần 12h đêm, Tèo đi chơi về thì thấy bạn cùng phòng vừa nhìn đồng hồ vừa ăn hộp mỳ tôm rất vội vàng.

Tèo ngạc nhiên hỏi:

– Sao mày phải vội vàng như vậy chứ?

Cậu bạn cùng phòng vẫn không nói gì mà tiếp tục ăn. Vừa nuốt xong miếng cuối cùng cậu ta mới nói:

– May quá! Suýt thì quá hạn sử dụng!

– ?!!

Chia sẻ của bạn