Ai đúng?

Trong giờ kiểm tra môn Tiếng Việt ở Đại Học, giáo sư có đưa ra một đề bài có câu như sau “Phụ nữ không có đàn ông không là gì cả” và yêu cầu các sinh viên phải đặt dấu câu cho đúng.

Khi chấm bài giảng viên phát hiện ra tất cả các nam sinh viên đều viết:

– Phụ nữ không có đàn ông, không là gì cả.

Trong khi đó các nữ sinh viên thì lại viết:

-Phụ nữ không có! Đàn ông không là gì cả.

Có ai hiểu tại sao không? :v

 

Xem thêm: 

Truyện cười hay nhất về sinh viên năm 2015

Truyện cười về đàn bà hay nhất

Truyện hài hước nhất về con trai

 

Chia sẻ của bạn