16 giây còn lại

Giảng viên nói với sinh viên :
– Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ mỗi 17 giây, các cậu trai lại có một ý nghĩ về tình dục.
Có tiếng thầm thì ở cuối lớp: “Thật khó tin. Cứ mỗi 17 giây ư ?”
Một tiếng nói khác :” Tớ cũng chả tin. Thế 16 giây kia sẽ nghĩ về cái gì bây giờ ??”

Chia sẻ của bạn